Emisyon Ölçümü

Emisyon ölçümü,çevreye yayılan her türlü zararlı gazlar,katı ve sıvı atıkları arındırarak gerekli cihazlar ile analiz edilmesi işlemidir.

 

Emisyon ölçümü günümüzde hızlı sanayileşme ve yoğun kentleşme olan bölgelerde çevre kirliliğini en aza indirmek için ilgili kuruluşların yaptırması gerekli olduğu bir ölçümdür.Kentleşmiş sanayi bölgelerinde havayı ve çevreyi kirleten maddeler karbon monoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (N0x), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküler maddeler (APM) ve kurşun (Pb) maddeleridir.Özellikle büyük şehirlerde havadaki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması oldukça önemlidir.Öyle ki yapılan araştırma sonuçlarına göre hava kirliliği fazla olan bölgelerde insan ömrünün 1-2 yıl kısaldığı belirlenmiştir.

 

emisyon ölçümü

 

Emisyon ölçümü yaparken belirli standart kriterler bulunmaktadır ölçüm yapılırken bunlara azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir.Dolayısıyla bunun için emisyon ölçümü yaptıracak olanlar emisyon ölçümü yapan firmalar arasından seçim yaparken bu standartlara uygun olan ve gerekli cihaz ekipmanları bulunan firma seçmelidirler.

 

Emisyon Ölçümü Faydaları Nelerdir ?

Emisyon ölçümü ile üretim prosesinin kalitesini arttırabilirsiniz.Yakıt verimliliğini önemli ölçüde arttırarak yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.Ayrıca atmosfere yayılan hava kirletici maddelerden arındırarak çevre sağlığına katkıda bulunmak emisyon ölçümü faydalarının başında gelmektedir.

 

Emisyon Ölçümü İşlemi Neler İçermektedir ?

"Emisyon ölçümü" ile ilgili kuruluşların,tesislerin yaydığı emisyon miktarı,kullanılan yakıtlar belirlenmektedir.Havayı kirleten gaz ve partiküllerin tespiti emisyon ölçümü ile belirlenebilir ve gerekli yönetmeliklere uygun olup olmadığı değerlendirilebilir.Aynı zamanda baca ile çevreye yayılan atık gazların ölçümlerini içermektedir.Emisyon ölçümleri genellikle baca emisyon ölçümü ve egzoz emisyon ölçümü olarak iki guruba ayrılmaktadır.Egzoz emisyon ölçümlerinde taşıtların egzozlarından çıkan yanma ürünlerinin yasal emisyon limitlerine uygun olup olmadığını belirlenmektedir..

 

Emisyon Ölçümü Yapan Firmalar 

Emisyon ölçümü yapmak için Çevre ve Orman Bakanlığından Çevre Analizleri Yeterlilik ve Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almak gerekmektedir.Bu belgeye sahip olan kamu yada özel kuruluşlar emisyon ölçümü yapabilirler.Aynı zamanda emisyon ölçümü yapan firmanın tecrübesi ve referanslarıda önemlidir.Emisyon ölçümü yaptırırken firmanın uzmanlığına ve ekipmanlarının standartlara uygun olmasına dikkat ediniz.

 

Karlab Çevre Laboratuvarı uzman kadrosu ve standartlara uygun ekipmanlarıyla sizlere emisyon ölçümü hizmeti vermekteyiz.

 

 

 

 

emisyon ölçümü, emisyon ölçümleri, emisyon ölçümü firması, emisyon ölçme, çevre ölçümü,
Basa Don