Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümü iş kanununa göre iş yerleri ve fabrikaların yaptırması zorunlu olduğu analizdir.Karlab olarak gürültü ölçümü hizmetini standartlara uygun olarak yapmaktayız.

 

Gürültü ölçümü analizi ile çalışanları çevredeki rahatsız edici sesten  arındırmak dolayısıyla iş verimliliğini artırmak adına yapılmaktadır.İş güvenliği olarak baktığımızda gürültü ölçümü analiz sonucunun değerlendirilmesi ve tehlike arz eden bir durum varsa buna önlem almak gerekir.Bu yüzden gürültü ölçümü sonucunda çıkan sonucu iyi analiz edip değerlendirmek son derece önemlidir.Öyle ki iş yerlerinde işçilerin maruz kaldığı gürültüler ciddi işitme kaybına hatta sağırlığa yol açmaktadır.Sonuç olarak insanı rahatsız eden gürültüyü ölçüp analiz edip bu seviyeyi belirlenen düzeyin aşağısına çekmek insan sağlığı açısından gereklidir.Ayrıca "gürültü ölçümü" ile yasalara uygun davranmak adına çevreden gelen şikayetleri en aza indirilmesi beklenmektedir.Gürültü maruziyeti belirlemede ise işveren, çalışan işcilerin maruz kaldığı gürültü seviyesini ve değerlendirmesini ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

Gürültü Ölçümü

Gürültü Ölçümü Sırasında Bunlara Dikkat Edin !

Gürültü ölçümü yaparken ölçümü etkileyebilecek dış faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.Mesela dışarıdan gelen yağmur ve rüzgar sesi gürültü ölçümünü etkileyebilen dış seslerdir,bu yüzden ölçümün yapılacağı gün hava koşullarının olabildiğince sakin ve dingin olmasına dikkat etmelisiniz.Eğer ölçüm sırasında rüzgarlı bir hava var ise gürültü ölçümü rüzgarın yönüne göre yapılmalıdır çünkü aynı yönde yapılan bir ölçüm 2db'lik bir artış olurken rüzgarın ters yönüne doğru yapılan ölçümde 20 db(desibel)'lik bir etkiye neden olacaktır.Dolayısıyla dış etken olarak gelen seslere dikkat etmeniz gerekmektedir aksi taktirde bu dış faktörler gürültü ölçümünü etkiler ve gürültü analiz sonucu sağlıklı olmaz.Gürültü ölçüm cihazının doğru ölçüp ölçmediğini kontrolü etmek için uygun bir kalibratör ile doğrulanması gerekmektedir.

 

Gürültü Ölçüm Cihazları Nelerdir ?

Gürültü ölçümü ortamda bulunan sesi desibel olarak ölçülmesidir.Gürültü ölçümü iki cihaz ile gerçekleştirilmektedir.Bunlar sonometre(ses ölçer) ve dozimetre cihazlarıdır.Günümüzde gürültü ölçümleri için kullanılan cihaz genellikle sonometre ile olmaktadır.Ayrıca gürültü ölçüm cihazlarının standartlara uygun olması gerekmektedir.

 

Gürültü ölçümü yapan firmaları ile çalışmaya başlamadan önce gürültü ölçüm cihazınının özelliklerine ve referanslarını incelemenizde fayda var.Gürültü ölçümü yapan firmalar bu analizi azami derecede titizlik ile yapması gerekir.Gürültü ölçümü faaliyetimiz ile "Karlab Çevre Laboratuvarı" uluslararası standart ve normlara uygun ölçüm hizmeti vermektedir.

 

gürültü ölçümü, gürültü ölçümleri, gürültü ölçümü nasıl yapılır, ortam gürültü ölçümü, çevresel gürültü ölçümü,
Basa Don