Hakkımızda

 

Firmamız, çevre kirliliğinin mevzuatla belirlenen sınır değerlere uygunluğu konusunda teknik ölçümler yapan tam donanımlı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiş Çevre Ölçüm ve Analizleri Laboratuvarı ile hizmet vermektedir.

       Karadeniz Çevre Analiz Laboratuvarı, konusunda uzman çalışan, mühendis ve danışmanları ile gelişmeleri takip eden, teknoloji olanaklarını ve bilgi birikimlerini çalışmalarına entegre ederek kullanan, dinamik ve araştırmacı genç bir kuruluş olup imisyon, gürültü-akustik ölçümleri,emisyon ölçümleri ve hava kalitesi ölçümlerinin yanı sıra işçi sağlığı, iş güvenliği konularında da TS EN ISO/IEC 17025 kalite sistemine göre hizmet vermektedir.

 

Basa Don