Hava Kalitesi / İmisyon Ölçümleri

Avrupa Birliği temiz hava yönetmeliğine göre iç ortamlarda teneffüs edilen havanın doğal ortam havası kadar sağlıklı olması gerekmektedir.

Bu nedenle havanın kirlenmesine sebep olan emisyonlara ve bu emisyonların insan sağlığına, bitkilere ve diğer malzemelere olan etkilerine ilişkin bilgi ve veriler toplanmalıdır. Bu veriler sayesinde güncel hava kalitesi verileri analiz edilmektedir.

Gaz şeklindeki ve katı haldeki hava kirleticileri ortam havasında farklı hareket ederler. Gaz halindeki kirleticiler uzak mesafelere taşınabilirken, katı parçacıklar kaynağın yakınlarında yere veya başka yüzeylere çökerler. Kuru depozisyon, yağmur ve yıkama ile hava tekrar temizlenebilir. Gaz halindeki ve katı haldeki hava kirleticileri kimyasal olarak dönüştürülür.

 

Emisyon nedir?

Kimyasal reaksiyonlar ve yakma prosesleri esnasında ortam havasına karışan tüm gaz ve partiküllere emisyon denir (Örnek: Fabrika bacalarından veya araçların egzozundan çıkan gazlar gibi)

 

İmisyon nedir?

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir.

 

 • Çevre Havasında Partikül Madde Örneklemesi ve Tayini,
 • Çöken Toz örneklemesi ve Tayini,
 • PM 10 örneklemesi ve Tayini,
 • Çöken Tozda Ağır Metal Analizi,
 • Pasif Örnekleme, NOX, SO2, HF, H2S, NH3, VOC, Aldehit, BTEX,
 • Uzun Vadeli (UVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
 • Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
 • Çöken Toz için Hava Kalitesi Modellemesi,
 • Endüstri, Kaynaklı Kirlilik Dağılım Modellemesi,
 • Havada Askıda Katı Partikül Madde (PM10) Ölçümleri,
 • Ortam Havasında 2 aylık  Çöken Toz Ölçümleri,

 

Basa Don