İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İSG Ölçümü, iç ve dış çalışma ortamlarında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.

İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla yükümlüdür. İSG ölçüm, test ve analizleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmış aralıklarla yapılmalıdır. Karlab Çevre Lab. Olarak isg ölçümlerini yönetmelik standartlarında gerçekleştiriyoruz.

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Parametreleri

 

İŞ YERİ ORTAMINDA MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ

 

Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi             TS EN ISO 5349-1

Kişilerin Maruz Kaldığı Ellen Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi          TS EN ISO 5349-2

İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültü Maruziyetinin Ölçülmesi TS 2607 ISO 1999

İş Yeri Ortam Havasında Kimyasal Madde Ölçümü   TS EN 1231

İş Yeri Ortam Havasında Toz ve Kişisel Toz Maruziyeti  Ölçümü          TS 2361

Aydınlatma Düzeyi  Ölçümü               ISO / IEC 8995

Sıcaklık ve Nem Ölçümü       TS EN  14644-3

 

 • İç Gürültü Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Ortam Havası Ölçümü
 • Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda VOC Ölçümü
 • Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Toz Ölçümleri
iş güvenliği ölçümü, iş güvenliği ölçümleri, iş güvenliği ölçüm laboratuvarı, iş güvenliği ölçüm firmaları,
Basa Don