İsg Ölçümü

İsg ölçümlerinin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test ve analizlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. İsg ölçümü kapsamın da işveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlike ve zararlı etkilerinden çalışanlarını korumak zorundadır.

 

İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına y

önelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesi olan laboratuvarlara çalışmak zorundadır.

 

Karlab olarak İSG mevzuatları kapsamında isg ölçümleri ve analizlerini gerçekleştiriyoruz.

Hizmet verdiğimiz İSG ölçümleri;

 

 

İSG İç Ortam Ölçümleri 

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri

İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi

İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

İşyeri Aydınlatma Ölçümü

İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı vb.)

İşyeri Organik Buhar Ölçümü

İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü

İşyeri Gaz Buhar Ölçümü

 

İSG Çevresel Ölçümleri 

Baca Gazı (Emisyon) Analizleri

Uçucu Organik Bileşenler (VOC)

Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

 

 

 

isg ölçümü, isg ölçümleri, iş güvenliği ölçümü, isg gürültü ölçümü,
Basa Don