Misyonumuz


      KARLAB anlamlı bir geleceğin ancak sağlıklı ve temiz bir çevrede mümkün olacağı bilincinin yaygınlaşması ve faaliyetlerinin bilinçli yürütülmesi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak.

Gelecek kuşaklara Yaşanabilir Bir Dünya bırakmak adına müşterilerimizin proseslerini iyileştirmelerine katkı sağlamak

Odaklandığı sektörde girişimciliği ve saygınlığı  ile en üst düzeyde hizmet vererek, insan ve insani değerlere saygılı bir kuruluş olmak.

Markasını sektördeki arenada zirveye taşıyabilecek güç ve kararlılığa sahip bir şirket olmak.

Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli ölçerek mümkün olan en üst düzeye çıkarabilmek.

Müşterilerimize zamanında raporlama ve bilgi verebilmek.

KARLAB olarak hatalarımızı en aza indirebilmek için izlemek, sınıflandırmak ve gerekli tedbirleri alma konusunda üstüne düşen vazifeyi en  güzel şekilde ifa etmek.

Ülkemizde çevre ölçüm ve analiz laboratuvarlarını bir çatı altında toplamak, üyeleri arasında iş birliği ve eğitim çalışmaları yapmak.

 

Basa Don