Organik Uçucu (Voc)

Organik uçucu maddeler insan sağlığına ve hava kirliliğine sebebiyet veren çeşitli sıvı ve gaz maddelerinden oluşan bir gruptur.Organik uçucular "Voc ölçümü" ile tespit edilir.

 

Organik Uçucu Bileşikler (VOC) Ölçümü Nedir?

 

Organik uçucu (Voc) ölçümü; işyeri ortamında havadaki organik uçucu bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan ölçümün genel adıdır.

 

Organik Uçucu Bileşikler alifatik veya aromatik yapıda, kaynama sıcaklığı 250ºC' ye kadar olan ve atmosferik fotokimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır. Bu maddeler hava ile solunduğunda birçok kalıtsal sağlık hastalıklarına neden olmaktadır. Uçucu maddelerin solunması ile oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçilebilmesi için İSG yönetmeliğindeki standartlara uygun VOC ölçümleri, firmalar tarafından düzenli aralıklarda yapılması gerekmektedir. 

 

Ülkemizde son yönetmelik düzenlemesiyle eğitim, öğretim alanında da kullanılan yapıştırıcı, silgi, defter, oyun hamurları, yazı düzeltici sıvı gibi ürünlerin üretiminde sağlık kuralları içerisinde düzenleme getirilmiştir.

 

organik uçucu

 5895 sayılı “Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun” söz konusu yönetmelikle uçucu madde içeren ürünlerin üretildiği işyerlerinde 18 yaşından küçüklerin çalıştırılması yasaklanmıştır. Çalışanların bilinçlendirilmesi ve sağlıklarının korunmasına yönetmelik tarafından işverene zorunlu hale getirilmiştir. Uçucu, kimyasal madde içeren ürünlerin 18 yaşından küçüklere satışı yasaklanmıştır. Su bazlı yapıştırıcılar haricindeki yapıştırıcıların eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılması mevcut düzenleme ile yasaklanmıştır. Eğitim öğretim faaliyetlerinde ancak hoş olmayan koku ihtiva edecek ürünlerin kullanılmasına izin verilmiştir. Uçucu madde içeren ürünlerin üretiminin ve satışının yapıldığı işyerlerine uyarı levhası asılması zorunlu hale getirilmiştir. Üretim ve satış yerleri ile bu ürünlerin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanıldığı yerlerin denetlenmesi düzenlenmiştir.

16.05.2009 tarihinde yürürlüğe giren Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında yer alan ürünleri üretmek veya ithal etmek isteyen firmalardan Uçucu Maddeler Bilim Kurulu tarafından verilecek görüş kontrol belgelerinde ek olarak istenilmektedir.

 

Ek–1: Bu Yönetmelik Kapsamında Uçucu Madde İhtiva Edebilen Ürünler

 

1

Tiner ve boya incelticileri

2

Su bazlı olmayan yapıştırıcılar

3

Solventler

4

Cila ve boya çıkarıcıları

5

Maket yapıştırıcıları

6

Lastik tutkalları

7

Sprey boyalar

8

Yazı düzeltici sıvılar

9

Cila ve vernikler

10

Ayakkabı boyaları

11

Kokulu silgiler

12

İşaretleyici kalemler

13

Resim boyaları

14

Kokulu defterler

15

Oyun hamurları

16

Uçan balonlar

17

Uçucu madde ihtiva eden diğer kırtasiye malzemeleri

18

Uçucu madde ihtiva eden diğer yapıştırıcılar ve teknik eğitim malzemeleri

 

KMSGHY: Resmi gazetede 12.08.2013 tarihinde ve 28733 numaralı sayısı ile yayımlanan

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ te;

 

MADDE 7 - h)‘’İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün veanalizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullardaherhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu yönetmelik eklerinde belirtilen meslekimaruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir”denilmektedir.

 

Uçucu madde kullanımına ilişkin önleme, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bakanlığımızca bir Bilim Kurulu kurulması, bu kurulun uçucu maddelerde kullanılacak hoş olmayan kokularla ilgili faaliyet göstermesi yeni düzenlemeyle öngörülmüştür.

organik uçucu, organik uçucu ölçümü, organik uçucu tespiti, organik uçucu nedir, voc, voc ölçümü, organik uçucu bileşikler,
Basa Don