Vizyonumuz

   KARLAB’nın  sunduğu  çevre ve laboratuvar hizmetleriyle konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun deney cihazlarını kullanarak, müşterilerden gelen deney taleblerini mümkün olan en üst seviyede karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi için ölçülebilir kalite hedeflerini belirleyip bu hedeflere ulaşması için stratejiler geliştirmeyi amaçlar

   KARLAB uyguladığı kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi, kalite olarak benimser ve uygulamayı sürekli taahhüt eder.

   KARLAB Çevre ölçüm ve analiz Laboratuvarlarını, ulusal ve uluslararası alanda en üst düzeyde temsil eden, eğitim, destek ve koordinasyonlarla kaliteyi artırıp çevre laboratuvarlarını sektörde öncü ve söz sahibi bir konuma getirmeyi hedefleyen bir şemsiye kuruluş olmayı hedefler.

Basa Don